Welcome toUP Consulting & Training
Thai's Brand for Anyone

Click here to edit subtitle

Knowledge

How to build CSR for Success

Posted on January 10, 2013 at 2:55 AM

แนวคิดและทฤษฎีทางธุรกิจที่ได้รับการปลูกฝังและถ่ายทอดสู่องค์กรโดยส่วนใหญ่ ล้วนมุ่งไปที่การพัฒนาให้เป็นองค์กรที่ "เก่ง” สำหรับแนวคิดในเรื่องซีเอสอาร์นั้น จะมุ่งไปที่การพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที่ "ดี” เป็นที่ทราบดีว่า เป้าหมายของการพัฒนาองค์กรให้เก่งนั้น ก็เป็นไปเพื่อการเจริญเติบโต (Growth) ก้าวหน้าของธุรกิจ ในขณะที่การพัฒนาองค์กรให้มีความ "ดี” อยู่ในตัว จะสร้างให้เกิดความยั่งยืน (Sustainability) ของธุรกิจนั้นๆ

 

กิจกรรมซีเอสอาร์ มิได้สิ้นสุดที่การบริจาคเงินหรือบริจาคสิ่งของให้แก่หน่วยงานสังคมสงเคราะห์หรือมูลนิธิไปดำเนินการ แต่เป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาไปสู่องค์กรที่ "ดี” องค์กรที่สามารถบริจาคเงินหรือสิ่งของเพื่อการสังคมสงเคราะห์ได้นั้น แสดงว่าเป็นองค์กรที่เจริญเติบโตในธุรกิจและมีความ "เก่ง” อยู่ในตัวแล้ว ประเด็นที่สำคัญ คือ ทำอย่างไรจึงจะใช้ความ "เก่ง” ในการดำเนินกิจกรรมซีเอสอาร์ หรือถ่ายทอดความ "เก่ง” นั้นให้แก่ผู้ด้อยโอกาสในสังคม ที่แต่เดิมได้รับเป็นเงินหรือสิ่งของ

 

กิจกรรมซีเอสอาร์ที่เกี่ยวข้องกับการให้เงินหรือสิ่งของ อาจมิใช่การแก้ปัญหาระยะยาวให้แก่ผู้ด้อยโอกาสในสังคม แต่การพัฒนาทักษะและศักยภาพให้แก่พวกเขาเหล่านั้นต่างหากที่น่าจะเป็นคำตอบ และการพัฒนาในเรื่องดังกล่าว ก็สามารถใช้ความ "เก่ง” ที่มีอยู่ในธุรกิจให้เกิดประโยชน์ได้

 

กิจกรรมทางซีเอสอาร์ ประกอบทั้ง การคิด การพูด และการกระทำ และเกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตขององค์กรที่ได้ผ่านวัยเด็ก วัยรุ่น และเป็นผู้ใหญ่ที่พร้อมจะช่วยเหลือและมีความรับผิดชอบต่อสังคมที่อาศัยอยู่ วิธีการพัฒนาซีเอสอาร์ในองค์กรให้ประสบผลสำเร็จ จึงควรผนวกช่วงแห่งการเจริญเติบโตเข้ากับองค์ประกอบของซีเอสอาร์ นั่นคือ "คิดแบบเด็ก ทำแบบวัยรุ่น และพูดแบบผู้ใหญ่”

 

การออกแบบและพัฒนากิจกรรมซีเอสอาร์ เป็นงานที่ต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์ และความจริงใจ ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่มีอยู่ในวัยเด็ก

 

การดำเนินกิจกรรมซีเอสอาร์ จำเป็นที่องค์กรควรเข้ามามีส่วนร่วมในการใช้หรือถ่ายทอดความ "เก่ง” ด้วยความมุ่งมั่นและพละกำลัง ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่มีอยู่ในวัยรุ่น

 

การติดตามและประเมินผลกิจกรรมซีเอสอาร์ เพื่อนำไปสู่การสื่อสารทั้งกับคนในองค์กรและสังคมภายนอก เป็นบทบาทที่ต้องอาศัยความรอบคอบระมัดระวัง และเป็นบทบาทของผู้ใหญ่ ในการถ่ายทอดข้อมูลให้มีความถูกต้องแม่นยำ และมีผลลัพธ์เชิงบวกกลับมาสู่องค์กรในที่สุด

 

และอย่าลืมว่า การดำเนินกิจกรรมซีเอสอาร์โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ภายในองค์กรเป็นหลักนั้น ยังสามารถจำแนกเป็นซีเอสอาร์ที่อยู่ในกระบวนการทางธุรกิจ (CSR in process) กับซีเอสอาร์ซึ่งแยกต่างหากจากกระบวนการทางธุรกิจที่เกิดขึ้นภายหลัง (CSR after process) และเงื่อนไขสำคัญในการพัฒนาซีเอสอาร์ในองค์กรให้ประสบผลสำเร็จและเป็นที่ยอมรับในสังคมไปพร้อมๆ กัน คือ การเชื่อมร้อยกิจกรรมทางธุรกิจให้มีส่วนประสมของความรับผิดชอบทางสังคมอย่างเป็นเนื้อเดียวกัน หรือเป็นการเน้นที่กิจกรรมซีเอสอาร์ในกระบวนการทางธุรกิจ (CSR in process) นั่นเอง

Categories: Corporate Social Responsibility (CSR)

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

Already a member? Sign In

42 Comments

Reply Jamosgaw
1:01 PM on June 13, 2021 
You stated this exceptionally well.
https://discountedessays.com/
nyu college essay
https://essayssolution.com/
help writing college essay
https://topessayssites.com/
essay marking service
https://topswritingservices.com/
writing an analytical essay
https://rcbluestarmothers.webs.com/apps/guestbook/
Reply Jamosgaw
9:20 AM on June 11, 2021 
Nicely put. Thanks a lot.
https://essayssolution.com/
essay writing service ratings
https://bestessayscloud.com/
essay writing guides
https://topessayservicescloud.com/
stages of writing an essay
https://writingthesistops.com/
writing a good scholarship essay
https://chorsesmaps.webs.com/apps/blog/show/44048085-why-duz-i-du
z-dis-
Reply Jamosgaw
8:20 AM on June 10, 2021 
Seriously all kinds of excellent facts.
https://bestessayseducationusa.com/
yale college essay
https://essayssolution.com/
writing prompts for college essays
https://service-essay.com/
value of college education essay
https://paperwritingservicestops.com/
college essay help nyc
https://judiqqpokercemeonline853.webs.com/apps/blog/show/49497242
-gimana-yang-sebenarnya-terjalin-dalam-agen-bola-sbobet-berkualit
as-bisa-kamu-ingat
Reply Jamosgaw
6:39 AM on June 9, 2021 
Regards. Useful stuff!
https://bestessayseducationusa.com/
what to write on a college essay
https://essayextra.com/
essays about community service
https://topswritingservices.com/
how to write narrative essay
https://quality-essays.com/
essays to write
https://donware.webs.com/apps/guestbook/
Reply Jamosgaw
5:42 AM on June 8, 2021 
You actually explained this very well.
https://essayssolution.com/
the best essay writing services
https://paperwritingservicestops.com/
college essay brainstorming
https://freeessayfinder.com/
help me write essay
https://topswritingservices.com/
write my essay please
https://hetalshennaarts.webs.com/apps/guestbook/
Reply Jamosgaw
6:28 PM on June 6, 2021 
You expressed this wonderfully!
buy generic viagra online
https://allstarwrestling.webs.com/apps/guestbook/
Reply Jamosgaw
1:12 AM on June 6, 2021 
Cheers, I enjoy this.
https://writingthesistops.com/
buy cheap essays online
cheap essay writing service
help with essay introduction
essay rewriter
college admission essays
dissertations
custom essay station
argumentative essay topics
me as a writer essay
dissertation help
how to write a report essay
writing dissertations
civil service essay
https://kehillathisrael.webs.com/apps/guestbook/
Reply Jamosgaw
12:26 PM on June 5, 2021 
You expressed that exceptionally well!
https://topswritingservices.com/
how to write the best essay ever
write my paper
website for essay writing
courses work
how to write essays quickly
custom essay writing services
good college application essay
writing service
write an analysis essay
essay writing services
write my essay cheap
help thesis writing
how to write an introduction to an essay
https://contest101.webs.com/apps/guestbook/
Reply Jamosgaw
11:26 PM on June 4, 2021 
Awesome stuff. With thanks.
https://topessaywritinglist.com/
how to write reflective essay
custom writing
how to write a paragraph essay
paper writing
how to write an analytical essay
dissertation
legitimate essay writing service
best essay writing services
how to write a proposal for an essay
thesis writing service uk
how to type a college essay
undergraduate coursework
how to write an literary analysis essay
https://contest101.webs.com/apps/guestbook/
Reply Jamosgaw
10:37 AM on June 4, 2021 
Well voiced really. !
https://essayssolution.com/
australian essay writing service
writing dissertations
writing a comparison essay
write my essays
how to write a reflection essay
help thesis
how long is a college essay
thesis writing services
buy cheap essay online
writing services
college essays for sale
resume writing services
steps to write an essay
https://kehillathisrael.webs.com/apps/guestbook/
Reply Jamosgaw
9:19 PM on June 3, 2021 
Point clearly utilized!.
https://englishessayhelp.com/
how to write an essays
homework now
how to write argument essay
define dissertation
how to write an compare and contrast essay
essays writer
best writing service reviews
writers help
can i hire someone to write my essay
doctoral dissertation
what to write for a college essay
paper writer
what to write an argumentative essay on
https://smilevault1.webs.com/apps/blog/show/48256738-comprar-bitc
oins-con-tarjeta-de-cr